Nevšedné apartmány TOLIAR v Kremnici - cesta k miestu, ktoré dýcha

Toliar – niekdajšie rekreačné stredisko, v dávnejšej minulosti ozdravovňa. Areál, ktorého potenciál spočíval predovšetkým v lokalite, je odjakživa obklopený lesom. Historické fotky dokazujú, že kým okolitý les poskytoval tomuto miestu liečivé ovzdušie, pocit bezpečia a súkromia, samotný areál voľne dýchal a slnečné lúče prenikali až k jestvujúcim stavbám.

Chceme tento ráz aspoň čiastočne do tohto prostredia vrátiť, preto sme začali s výrubom náletových drevín, ktoré za niekoľko desaťročí zmenili toto miesto na nepoznanie. 

Ako ďalší krok plánujeme – v spolupráci s certifikovanými arboristami – ošetriť starodávne stromy, ktoré sa v areáli nachádzajú a medzi ktorými sú aj naozajstné skvosty, ako napríklad kryptoméria japonská.

Mnohí určite viete, že v areáli sa nachádza 5 historických budov, ktorých vznik siaha až na prelom 19. a 20. storočia a ktoré boli v rôznych obdobiach rôzne pomenované. Zachovať – okrem budov samotných – sme sa rozhodli aj tie najkrajšie dobové pomenovania jednotlivých budov, budete si preto môcť vybrať apartmán vo vilách Zoja, Árpád, Alžbeta, Franz Josef či Jägerhorn.

Zahájili sme tiež rokovania s Mestom Kremnica, ktoré vyjadrilo veľkú podporu nášmu investičnému zámeru. Veríme, že naše rokovania čoskoro pretavíme do určitej formy partnerstva, v rámci ktorého projekt Toliar posunieme na ďalšiu úroveň.

Okrem toho sme náš projekt už konzultovali s viacerými relevantnými štátnymi orgánmi a inými subjektmi, s ktorými sme naďalej v aktívnom kontakte a predstaviteľom ktorých by sme aj touto cestou chceli vyjadriť vďaku za vysoko odborný a zároveň priateľský, pozitívny prístup, či už k rokovaniam, ako aj k projektu samotnému. Ide najmä o:

  • Stavebný úrad v Kremnici, kde sme získali cenné informácie k povoľovaniu našej investície,
  • Krajský pamiatkový úrad SR v Banskej Bystrici, ktorý nám na našu žiadosť nedávno poskytol aj písomné odborno – metodické usmernenie k obnove,
  • Okresný úrad v Žiari nad Hronom, kde sme získali predbežné kladné stanovisko k nášmu návrhu riešenia odvádzania splaškových vôd, ako aj
  • Občianske združenie SOS Kremnica, s ktorým sme konzultovali najmä nálady Kremničanov súvisiace s plánovanou obnovou areálu Toliar. 

 

Úvodné zoznámenie s projektom Toliar si dovoľujeme zakončiť informáciou, že v priebehu nasledujúcich dní a týždňov budeme zverejňovať predbežné dispozície a výmery apartmánov a bude možné apartmány aj predbežne zarezervovať – zatiaľ bez rezervačného poplatku. O následnej ostrej rezervácii apartmánov a ich cenách vás budeme včas informovať.

Zaregistrujte sa na našom webe www.toliar.sk a budeme vás pravidelne informovať o tom, čo sa deje, ako aj o tom, čo sa pripravuje. Nepremeškajte tiež možnosť vyjadriť váš názor a pripomienky formou účasti na našich anketách.

Veríme, že nás budete sprevádzať cestou k miestu, ktoré sa znova nadýchne.

s pozdravom a úctou

Marcel Prokop, RSc.

Telefón:  0940 600 400

Email: apartmany@toliar.sk